dwuwarstwowa-termoizolacja-dachu-skosnego-welna-ursa 1218931200

Dwuwarstwowa termoizolacja dachu skośnego wełną URSA

Dwuwarstwowa termoizolacja dachu skośnego wełną URSA Przy wznoszeniu domu stawiamy wysokie wymagania izolacyjności termicznej, akustycznej oraz bezpieczeństwu pożarowemu. Ważnym elementem budynku jest w każdym przypadku jego prawidłowo ocieplony dach. Przy dachu skośnym popularną termoizolacją jest wełna mineralna z włókien szklanych URSA. Jakie rozwiązanie jest "najcieplejsze" ? Zalecanym rozwiązaniem ocieplenia dachu skośnego jest układ dwuwarstwowy złożony z: • warstwy górnej - maty URSA DF 40, ( DF 35, SF 39, DF 43), ewentualnie - płyty URSA FKP Plus. Warstwa ta ułożona jest między krokwiami • warstwy dolnej - maty URSA DF 40, ( DF 35) lub płyty URSA FKP Plus ułożone pod krokwiami, między listwami drewnianymi lub profilami metalowymi systemów suchej zabudowy. 1. Pokrycie dachowe 2. Łaty 3. Kontrłaty (szczelina wentylacyjna) 4. Folia o dużej paraprzepuszczalności (wg tablicy A4) 5. Wełna mineralna URSA (wg tab. A2) 6. Kształtownik CD60 podwieszony do krokwi 7. Wełna mineralna URSA (wg tab. A2) 8. Paroizolacja (wg tablicy A4) 9. Płyty suchej zabudowy 1. Pokrycie dachowe 2. Łaty 3. Kontrłaty (pierwszy poziom wentylacji) 4. Folia o niskiej paraprzepuszczalności (wg tablicy A4) 5 .Drugi poziom wentylacji 6. Wełna mineralna URSA (wg tab. A2) 7. Kształtownik CD60 podwieszony do krokwi 8.Wełna mineralna URSA (wg tab. A2) 9.Paroizolacja (wg tablicy A4) 10. Płyty suchej zabudowy Dlaczego układ dwuwarstwowy ocieplenia ? Montaż izolacji w dwóch warstwach pozwala na bardziej skuteczne ocieplenie niż układ jednowarstwowy, gdyż zwiększa łączną grubość izolacji oraz zmniejsza wpływ mostków cieplnych w przekroju przez krokwie. W przypadku rozwiązania dwuwarstwowego - krokiew jest osłonięta od dołu wełną URSA. Dzięki temu poprawia się izolacyjność dachu skośnego do 50 % w stosunku do rozwiązania wełny mineralnej jedynie między krokwiami. Grubość dolnej warstwy najczęściej wynosi 50-140 mm. Jaka grubość izolacji będzie najkorzystniejsza ? Grubość izolacji będzie zależna od wymaganego komfortu, jaki chcemy uzyskać. Przy założeniu standardu zgodnego z wymaganiami krajowymi dla budynków wielorodzinnych i przemysłowych przy U ≤ 0,30 W/m2K uzyskamy grubość izolacji 15-17 cm. Przyjmując standard dachu z projektów podlegających termomodernizacji ( zgodnie z ustawą ) grubość ta zwiększy się do 19-21 cm. Jeżeli interesuje nas standard dachów domów pasywnych to izolacja osiągnie grubość 25-27 cm. Odpowiednia grubość danych zakresów zależy głównie od rodzaju zastosowanego produktu z wełny URSA. Parametrem określającym izolacyjność materiału jest współczynnik λ. Im ta wartość jest mniejsza tym lepszy "termoizolator". Przy renowacji, jeżeli nie posiadamy dużo miejsca lepiej wykorzystać matę DF 35. Dla izolacji grubości 18-25 cm możemy oszczędzić 2 cm w porównaniu do rozwiązania o takiej samej izolacyjności z zastosowaniem maty URSA DF 40. Wartość współczynnika przenikania ciepła U obliczono przy następujących założeniach: - stała grubość górnej warstwy izolacji - 15 cm; - zmienna grubość dolnej warstwy jizolacji, -stosunek szerokości krokwi do odległości w świetle między krokwiami - 1/13 Uwaga. Kolorem żótlym oznaczono sytuacje, dla których dach skośny spełnia standardowe wymagania w zakresie izolacyjności termicznej ( U < 0,30 W/m2K ), a kolorem bordowym - wartości U charakterystyczne dla budownictwa pasywnego Kiedy rozpocząć izolowanie dachu skośnego ? Izolację cieplną wykonuje się dla dachów bez pełnego deskowania - po ułożeniu membrany o dużej paroprzepuszczalności jak i najlepiej - po zamontowaniu poszycia dachowego. Przy konstrukcji dachu z pełnym deskowaniem dach stromy izoluje się po zabezpieczeniu deskowania warstwą hydroizolacyjną (np. papą izolacyjną). Izolację dachu skośnego z reguły wykonuje się przed izolacją ścian zewnętrznych choć nie ma tutaj reguły. Istotne, aby połączenie izolacji na styku tych przegród wykonać szczelnie wypełniając pustki powietrzne powstałe przy murłacie. 1. Rynna 2. Pokrycie dachowe 3. Łaty, deski i kontrłaty 4. Kontrłaty (przestrzen wentylacyjna) 5. Hydroizolacja (np. paroizolacyjna) 6. Poziom wentylacji 7.Wełna mineralna URSA DF40 (DF35, SF39, DF43, FKP PLUS) 8. Wełna mineralna URSA DF40 (DF35, FKP PLUS) 9. Płyty suchej zabudowy 10. Wieszak typu ES 11. Murłata 12. Izolacja zabezpieczajaca murłate 13. Mocowanie paroizolacji do murłaty 14. Blacha okapowa 15. Wlot powietrza do dolnego poziomu wentylacji 16. Grzebien okapowy 17. Izolacja termiczna sciany 18. Sciana z pustaków lub cegieł ceramicznych 19. Wieniec zelbetowy 20. Kotwy Przy izolacji dachu skośnego wełną URSA zalecamy postępowania zgodnie z zasadami dobrej praktyki. Jej zasady przekazane są na opakowaniach wełny URSA w formie piktogramów i opisów. Po rozpakowaniu mat lub płyt izolacyjnych URSA należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do grubości nominalnej - w razie konieczności strzepnąć pas wełny chwytając go za 2 narożniki. Przed przycięciem wełny URSA należy zmierzyć każdorazowo rozstaw w świetle między krokwiami. Ostrym narzędziem należy uciąć przy prostej listwie pas wełny, którego długość równa będzie odległości w świetle między krokwiami (w miejscu montażu), plus 2 cm naddatku potrzebnego na zaklinowanie wełny URSA w przestrzeni między krokwiami. Izolowanie rozpoczynamy od dołu krokwi, a każdy następny element należy dokładnie dosuwać do wcześniej zamontowanej izolacji. W ten sposób unika się mostków termicznych. Aby lepiej zabezpieczyć wełnę przed wysunięciem (szczególnie przy większym rozstawie krokwi) należy ją podwiązać żyłką lub cienkim ocynkowanym drutem stalowym. Drut rozciąga się między gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 60 - 70 cm). Można uniknąć takiego mocowania stosując produkty URSA SF 39 lub DF 35, które dobrze zaklinują się między krokwiami dzięki wyjątkowej sile sprężystości włókien. Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum. Przy membranie o wysokiej paroprzepuszczalności ułożonej na krokwiach wełnę dosuwa się bezpośrednio do powłoki. Przy konstrukcji z pełnym deskowaniem lub membranie o niskiej paroprzepuszczalności zalecana jest szczelina 2 do 4 cm. Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu można przymocować listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy. Grubość płyt izolacyjnych URSA FKP PLUS lub mat URSA DF40, (DF35, SF39) dolnej warstwy wynika z łącznej grubości izolacji i wynosi najczęściej 50 - 100 mm. Przed zamontowaniem profili metalowych należy umieścić w nich przycięte paski wełny URSA. Druga warstwa ocieplenia układana jest w poprzek pod krokwiami, między listwami drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszając mostki termiczne. Ostatecznym wykończeniem poddasza są płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe, panele drewniane itp. Montaż wszystkich elementów suchej zabudowy należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów. Na tak wykonanej izolacji termicznej układana jest folia paroizolacyjna. Mocuje się ją zszywkami do łat drewnianych lub w przypadku profili metalowych - taśmą dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii szerokości ok. 10 cm łączy się przy pomocy tej samej taśmy. Miejsca na obrzeżach folii (połączenia z murłatą, ścianą szczytową itp.) uszczelnia się przy pomocy taśmy rozprężnej. Który z produktów z wełny URSA wybrać do izolacji dachów skośnych ? URSA DF 40 - w rolkach, materiał komprymowany, niepalny, produkt najbardziej popularny, optymalne dobranie parametrów technicznych i ceny. URSA SF 39 - w rolkach, materiał komprymowany, niepalny, włókna o wyjątkowej sprężystości - dobrze utrzymuje się między krokwiami, listwami, profilami przy ich odstępie < 900 mm; wytrasowane linie na powierzchni ułatwiają przycinanie; URSA DF 35 - w rolkach, materiał komprymowany, niepalny, wyjątkowa izolacyjność cieplna i akustyczna; dobrze utrzymuje się między krokwiami, listwami, profilami przy ich odstępie < 1200 mm; wytrasowane linie na powierzchni ułatwiają przycinanie, URSA FKP Plus - w płytach, materiał komprymowany, niepalny, włókna hydrofobizowane możliwość stosowania również w ścianach zewnętrznych np. w konstrukcji szkieletowej, URSA RF 40 - Jako izolacja jednowarstwowa, układana wzdłuż, między krokwiami powłoką paroizolacyjną ( papier aluminiowy) od strony pomieszczenia; mocowana do krokwi drewnianych zszywkami na wzmocnionych zakładach brzegowych. Polecana jedynie przy równym rozstawie krokwi z odchyleniem +5/-10 mm.

Aktualności

Mrówka Kępno
Siedziba:
Cło 31a, 63-604 Baranów
Telefon:
E-mail: dariusz.hordyjewicz@remhurt.pl
NIP: 6192019871
REGON: 302094272